O projektu

Lednicko-valtický areál (LVA) je jednou z nejvýznamnějších a nejvzácnějších pokladnic historického a kulturního bohatství České republiky. Od roku 1996 je zapsán na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. A právě sem, do kulturně historického centra jižní Moravy, do Lednice je umístěn projekt „Labyrint přírody a ráj zahrad – TÉMATICKÉ ZAHRADY – 1.ETAPA“.

Hlavní myšlenkou a cílem projektu je vytvoření jedinečné a vysoce atraktivní infrastruktury pro realizaci environmentálního vzdělávání, založeného na interdisciplinárním chápání životního prostředí. Tohoto projektového záměru bylo dosaženo vytvořením unikátního centra „pod širým nebem“, ve kterém jsou realizovány nabídky vzdělávacích programů. 

Projekt se ve stěžejní části aktivit zaměřuje na specifické téma, kterým jsou nástroje a metody zahradní a krajinářské architektury. Aplikace tohoto tématu do praxe obecních a městských samospráv, do volby technologií při zakládání a péči o „zeleň” a v neposlední řadě zaměření klíčových výukových, vzdělávacích a osvětových akcí na toto téma, staví celý tento projekt na významné místo nejen v regionu, ale především v celé České republice.

Projekt chce přispět také ke zvýšení zájmu o kvalitu a bezpečnost zemědělských produktů a potravin zvláště. Kvalita potravin vytváří přímou úměru s kvalitou zdraví. Je důležité názorně ukázat a popularizovat různorodost zemědělských plodin, také seznamovat s netradičními a regionálními plodinami, které výraznou měrou mohou přispívat ke zlepšení zdraví obyvatel. V neposlední řadě je cílem projektu přiblížení problematiky aktivní tvorby prostředí pro život člověka včetně popularizace vědy a výzkumu co nejširšímu počtu potenciálních zájemců, zejména dětem a mládeži školního věku. Objekty zahradní a krajinářské architektury každodenně ovlivňují kvalitu života širokých vrstev všech občanů..

Autory projektu jsou prof. Ing. Jiří Damec, CSc. a doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová, na projektu dále spolupracovali Ing. Viktor Filipi, Ing. Eva Damcová a Ing. Jaroslav Novotný. Projekt, realizovaný v letech 2014 - 2015 byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí. Předmětem podpory byla výstavba denního ekocentra pro EVVO a nákup odborných materiálů a pomůcek pro EVVO. 

Tematické zahrady Zahradnické fakulty MENDELU jsou součástí univerzitního kampusu v Lednici. Prezentují široké veřejnosti výsledky experimentální, výzkumné  a umělecké činnosti odborných ústavů fakulty. Současně budou využity pro výuku předmětů věnovaných zahradnictví, zahradní tradici a životního prostředí. Tematické zahrady vytváří nový funkční a výtvarný celek v rámci historicky formovaného Lednicko - valtického areálu. Navazují na kulturní dědictví a tradice zahradního umění a krajinářské architektury, které zde po staletí v kontextu evropské vzdělanosti, humanistické tradice a kultury formovaly zahradu jako fenomén kvality života člověka.

Díky zmíněnému projektu tedy bylo v Lednici na pozemcích ZF MENDELU vybudováno 11 tématických zahrad, které jsou zakomponovány v nově vzniklé parkové části. Na ploše 16 452 m2můžete najít Stříbrnou mediteránní zahradu, Klasickou anglickou květinovou zahradu, Zahradu kosatců, pivoněk a ibišků, Zahradu travin, Zahradu polostínu a tónů zelené, Zahradu účelovou, Vodní zahradu, Zahradu barev, Kuchyňskou zahradu, Bílou zahradu a Zahradu růží - Rosárium.

18813335_2178834389009467_5661684968986274949_n (1).jpg

Rotate
Pro korektní zobrazení stránek otočte
prosím vaše zařízení do horizontální polohy
Tyto stránky ukládají soubory cookies, které pomáhají k jejich správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Rozumím